Мероприятия
Учения на объектах - ликвидация разлива мазута